05 April 2012

Syor-syor yang dipersetujui oleh PSC berhubung Penambabaikan Proses Pilihan raya


1. Memberi kemudahan kepada rakyat Malaysia di luar 
    negara sama ada mengundi di Perwakilan Malaysia atau pos
2. Pengundi di luar kawasan
3. Tarikh Pembubaran Parlimen
4. Kerajaan Sementara
5. Penguatkuasaan peraturan sedia ada berhubung kesalahan memberikan maklumat palsu  
     dalam urusan    
    pendaftaran
6. Akses media yang bebas dan saksama
7. Pembersihan daftar pemilih yang berterusan
8. Penelitian daftar bagi alamat-alamat yang mempunyai ramai pemilih berdaftar
9. Bantahan terhadap pemilih yang telah diperakui melalui aduan atau maklum balas daripada parti politik, 
    pertubuhan bukan kerajaan dan sebagainya.
10. Penggunaan alamat selain alamat mastautin pada kad penegnalan sebagai alamat pendaftaran untuk 
      menentukan bahagian pilihanraya.
11. Memperkasakan kedudukan SPR
12. Penstrukturan dan pengukuhan SPR
13. Memperluaskan AKademi Pilihanraya
14. Pengasingan fungsi utama SPR
15. Pengagihan kerusi Dewan Rakyat bagi Sabah dan Sarawak
16. Persempadanan bahagian pilihanraya yang seimbang
17. Peruntukan dana kepada Parti politik
18. Sistem pilihan raya baru
19. Memberi kemudahan memngundi secara pos kepada petugas SPR dan media
20. Membenarkan pra pendaftaran seseorang warga negara untuk didaftarkan sebagai pmilioh apabila 
      mencapai umur 20 tahun
21. Memanjangkan tempoh berkempen
22. Kajian ke arah pendaftaran secara automatik.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...